پیشنهاد سردبیر

اخبار ویژه

عصمت اکثریت عقلا باطل است/ اگر کسی بگوید مردم به حاکم حاکمیت می دهند این یعنی شرک در حاکمیت خداوند/ عجیب است که بعضی ها ادعای آشناییت با مسائل دینی می‌کنند اما به این مسائل بدیهی و روشن بی توجه هستند

بعضی از انسانها که پیامبرانند یا امامان معصوم اند آن هم به دلیل قطعی عصمت ...

متن کامل »

اخبار بومی

چند رسانه ایی