کلیپ و صوت

امام-وحدت-ولایتمداری

کمی تامل کنیم… به جز دشمنان اسلام ، کسی از ایجاد تفرقه بین مسلمانان سود نمی برد.چون ایجاد تفرقه عاملی برای جلوبردن اهداف شوم دشمنان در منقطه است.سیاست ” تفرقه بینداز و حکومت کن” از دیرباز عاملی برای سلطه استکبار بر کشورهای اسلامی بوده است.توجه داشته باشیم اگر کسی سخنی بگوید یا عملی انجام دهد که باعث ایجاد تفرقه بین شیعه ...

متن کامل »