باشگاه ارزشی ورزشی وحدت

فرم ثبت نام حضوری باشگاه

لطفا فرم ثبت نام را پس از دانلود به دقت تکمیل کرده و پس از تکمیل ، به همراه یک قطعه عکس و یک عدد کپی از صفحه اول شناسنامه به مسئول پرونده سازی باشگاه تحویل دهید. برای دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید.

متن کامل »

معرفی باشگاه ارزشی ورزشی وحدت

یکی از شاخه های قرارگاه فرهنگی حنفا ، باشگاه ارزشی ورزشی وحدت است که با هدف  پوشش دادن بعد ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشرفت جوانان(تهذیب،تحصیل و ورزش)خدمت رسانی می کند.جزییات آن در ادامه آورده شده است. تاریخ تاسیس: شهریورماه سال ۱۳۸۵ هدف و فلسفه ی تاسیس : ترغیب جوانان و نوجوانان به ارزش ها محوریت : پایگاه مقاومت ...

متن کامل »