معرفی باشگاه

معرفی باشگاه ارزشی ورزشی وحدت

یکی از شاخه های قرارگاه فرهنگی حنفا ، باشگاه ارزشی ورزشی وحدت است که با هدف  پوشش دادن بعد ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشرفت جوانان(تهذیب،تحصیل و ورزش)خدمت رسانی می کند.جزییات آن در ادامه آورده شده است. تاریخ تاسیس: شهریورماه سال ۱۳۸۵ هدف و فلسفه ی تاسیس : ترغیب جوانان و نوجوانان به ارزش ها محوریت : پایگاه مقاومت ...

متن کامل »