برترین های اخلاقی باشگاه ارزشی ورزشی وحدت

حنفا : برترین های اخلاقی باشگاه ارزشی ورزشی وحدت به شرح ذیل اعلام و تقدیر می شوند :

بازیکنان اخلاق ماه : علیرضا هاشم پور (نوجوانان) و محمد امین بانشی (جوانان )

بازیکنان اخلاق فصل : سعید سلطانی ( نوجوانان ) و علیرضا رضائی ( جوانان )

بازیکنان اخلاق سال : عرفان بندریان ( نوجوانان ) و محسن عباسی ( جوانان )

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود