زمان مسابقه کتابخوانی

آزمون کتابخوانی(کتاب عمرتون چند) روز جمعه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۰:۳۰ در مرکز فرهنگی مصیر برگزار می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود